جمعه 12 آذر 1400  

اخبار

1399/2/6 شنبه

دبیرخانه پیشنهادات دانشکده علوم پزشکی آبادان در میان 6 دبیرخانه برتر سراسر کشور.

سامانه پیشنهادات دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 98 در میان 60 دبیرخانه های فعال، در رده ششم قرار گرفت..

.
با تلاش و زحمات شبانه روزی دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و کلیه واحدهای ستادی و تابعه و رابطان سامانه پیشنهادات، دانشکده علوم پزشکی آبادان در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 98 در میان 60 دبیرخانه فعال،  در رتبه ششم قرار گرفت. گروه توسعه سازمان و تحول اداری، ضمن تشکر از همکاری کلیه واحدها و تشکر ویژه از رابطین سامانه پیشنهادات که برای رسیدن به این مهم تلاش کردند، از کلیه همکاران و مدیران زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان درخواست دارد که در سال 99 نیز با پیشنهادات موثر خود ما را در زمینه رشد و ارتقای سیستم یاری نمایند..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر