جمعه 12 آذر 1400  

گزارش تصویری

1396/3/22 دوشنبه

برگزاری جلسه معرفی و آموزش سامانه برنامه عملیاتی سال96 .

.
برگزاری جلسه معرفی و آموزش سامانه برنامه عملیاتی سال96 توسط سرکار خانم حسینجانی رئیس محترم دبیرخانه هیات امناء و اهداءلوح تقدیر برنامه عملیاتی سال 95 به مسئولین پایش توسط جناب آقای دکتر جانبی معاون محترم درمان

 
.
آرشیو