جمعه 12 آذر 1400  

سازمان ها

سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت دانشکده.

سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

ردیف

نام کامل سازمان مردم نهاد

نام مدیرعامل

اهداف و زمینه فعالیت

1

انجمن حمایت از بیماران کلیوی(ماهشهر)

هوشنگ حیاتی

بهداشتی درمانی

2

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی(ماهشهر)

خانم زهرا تیلایی

بهداشتی درمانی

3

جمعیت خیریه تولد دوباره نشاط(ماهشهر)

آقای سعیدملکی

بهداشتی درمانی

4

موسسه خیریه سنا(ماهشهر)

آقای عساکره

بهداشتی درمانی

5

سازمان مردم نهاد بهبانان هندیجان

حسین بحرکانی

آسیبهای اجتماعی

6

افق توسعه هندیجان

محمود حیاتی

مبارزه بامواد مخدر

7

انجمن فرهنگی و مشاوره مهرآوران جوان(آبادان)

مهدی فرخ زاده

فرهنگی اجتماعی تحصیلی ، خیریه

8

موسسه مشاوره کودکان و نوجوانان آبادان)

میترا حیدریان

فرهنگی اجتماعی .و خیریه

9

جمعیت مبارزه با اعتیاد

حجت اله کاظمی

فرهنگی اجتماعی صنفی

10

انجمن اجتماعی روح پاک آبادان)

فاطمه نرگس زار

اجتماعی

11

مرکز روانکاوان آبادان

عبدالحکیم خزعل

مشاوره ودرمان

12

انجمن دیابت یاران آبادان آبادان)

مریم شکری نسب

پیشگیری

13

کانون ناشنوایان اروند صدای رسا آبادان)

حسین ورامینی

ارتقاءمهارتهای ناشنوایان

14

انجمن حمایت از خانواده های معتادین آبادان)

احمدرضا ورمزیار

بهداشت و سلامت

15

موسسه خیریه جوادالائمه

مجید چنانه

مبارزه باموادمخدر

16

موسسه خیریه باب الحوائج(شادگان)

عبدالعظیم حصاری

مبارزه باموادمخدر

17

موسسه باران مهر

امین مجدمی

مبارزه باموادمخدر

18

موسسه احسان مستمر نیکوکاران(شادگان)

رضیه مجدمی

توانمندسازی معلولان و مبارزه با مواد مخدر

19

موسسه خانه شهروند بندرامام خمینی(شادگان)

مهدی نورالدین موسی

فرهنگی اجتماعی محیط زیست

20

موسسه خیریه یاس فاطمه(س)(شادگان)

منصورمعینی

اجتماعی، فرهنگی، سلامت