جمعه 12 آذر 1400  

شرح وظایف

شرح اقدامات و خدمات دفتر ریاست.

دفتر رئیس دانشگاه محل دریافت مکاتبات و ارسال پاسخ و کارشناسی نامه ها و هماهنگ کننده واحدهای 20گانه حوزه ریاست و تنظیم کننده وقت ریاست دانشگاه و پاسخگویی به ارباب رجوع می باشد.

این دفتر کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم سلامت می باشد. همکاران شاغل در دفتر ریاست سعی میکنند علیرغم حجم زیاد مراجعات حضوری و غیر حضوری با سعه صدر پاسخگوی مراجعین محترم باشد.

خلاصه ای از وظایف دفتر ریاست به شرح ذیل می باشد :

- انجام امور دفتری و اداری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی و بین المللی و دانشگاهی

- دریافت مکاتبات واحد های دانشگاه و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات دستورات و نظرات رئیس دانشگاه به واحد های دانشگاهی و موسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه

- انجام هماهنگی در ملاقاتهای عمومی رئیس دانشگاه با ارباب رجوع

- هماهنگی در امور جاری دفتر

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

- برنامه ریزی تقویم کاری سالیانه و روزانه ریاست دانشگاه

- انجام هماهنگی‌های لازم با کلیه معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه

- برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات ، همایش‌ها و گردهمایی‌ها از قبیل جلسات هیات رئیسه ، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ...

- برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراکز ، بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه و همچنین شبکه‌های بهداشتی و درمانی شهرستانها

- ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و ...

- تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه

- پیگیری ، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند

- راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر و ...