اخبار
1397/5/28 يكشنبه
تشکیل جلسه با حضور جناب آقای دکتر سالمی
با توجه به تشکیل دفتر نمایندگی گزینش در تاریخ 22/05/97 جلسه ای با حضور جناب آقای ثوامریان ـ رئیس محترم اداره منابع انسانی و جناب آقای دکتر سالمی ـ مسئول محترم دفتر نمایندگی گزینش و کارشناسان ادارات یاد شده به منظور بهبود روند انجام مراحل گزینش کارکنان و ... برگزار گردید.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir