کارگاه آموزش

.

باتوجه به راه اندازی سامانه نقل وانتقال و درخواست نیرو ،مقتضی است روسای بیمارستان های شهید بهشتی ،آیت ا.. طالقانی،مرکز بهداشت ،
.گروه توسعه سازمان وتحول اداری و اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
جهت شرکت در جلسه آموزشی بهره برداری از سامانه های یاد شده  درروز یکشنبه مورخ 26/06/96  راس ساعت 10:00 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده شخصا حضور بهم رسانند

تعداد بازديد اين صفحه: 155760
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26824657 تعداد بازديد زيرپورتال: 304992 اين زيرپورتال امروز: 406 سایت در امروز: 39071 اين صفحه امروز: 103