دوشنبه 12 خرداد 1399  

گزارش تصویری

بازدید ریاست محترم دانشکده از ستاد مرکز بهداشت شهرستان آبادان

صبح امروز مورخ 96/2/2 همزمان با هفته سلامت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی آبادان بازدیدی از واحدهای مختلف مرکز بهداشت آبادان داشتند.در این بازدید پرسنل مرکز بهداشت آبادان انتقادات و پیشنهادات کاری خود را با ریاست محترم دانشکده در میان گذاشتند. روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان آبادان

1396/2/2 شنبه
بازدید ریاست محترم دانشکده از ستاد مرکز بهداشت شهرستان آبادان

اجرای زنگ سلامت در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری(س)

همزمان با هفته سلامت آیین زنگ سلامت در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری(س)با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی و معاونین محترم ایشان و رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان آبادان نواخته شد

1396/2/2 شنبه
اجرای زنگ سلامت در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری(س)