اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :

شرح وظایف مشاور رئیس و دبیرخانه هیات امنا

·        برنامه ریزی ، مطالعه و هماهنگی در تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی کوتاه و بلند

·        مدت در امور هیأت های امناءدانشکده و موسسات وابسته و مشارکت با شورا ها و مجامع مسئول ذیربط در سطح

·        وزارت متبوع در تدوین سیاستها و دستورالعمل ها

·        مطالعه، هماهنگی در تدوین ضوابط و لوایح قانونی و سیاستهای بخش یا مبادی ذیربط بخشی و فرا بخشی در راستای سیاستهای کلان و تسری آنها در مصوبات هیأت امناء

·        مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی در نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امناء

·        برنامه ریزی در پایش و بررسی فعالیتها و اقدامات مالی- معاملاتی ، بودجه ، اداری و استخدامی و برنامه های بخش سلامت و آموزش در سطح دانشگاهها و موسسات وابسته و تهیه و ارائه گزارش به ریاست .

·        مشارکت و همکاری با معاونت ها و واحدهای تخصصی دانشکده و مدیریت کمیته های کارشناسی و تخصصی بمنظور برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات و مستندات و

·        پیشنهادات از سطح دانشکده جهت تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب آن در هیأت امناء

·        مدیریت جلسات هیأت امناء و هماهنگی در برنامه ریزی برگزاری جلسات و مشارکت در تنظیم و اصلاح صورتجلسات و پیگیری ابلاغ آنها

·        بازنگری و مطالعه دستورالعملها، قوانین مرتبط، جداول مالی و اداری و ارائه اصلاحات

·        در زمینه های مدیریت و فعالیتهای دانشکده  و پیگیری تا تصویب و اجرای آن

·        تائید ، تصویب و ابلاغ صورتجلسات ، گزارشات عملکرد ، حسابرسی و مالی و بودجه مصوب هیأت امناء

·        هماهنگی و همکاری با شوراها و مجامع ستادی وزارت متبوع برای تدوین و تنظیم دستور جلسات و تعیین راهکارها و برنامه های کلان قابل تسری در سطح دانشکده

·         مستند سازی و طبقه بندی اطلاعات و ایجاد ارتباط با مجامع و نهادها در راستای افزایش دانش مهارت و تبادل تجربیات

امروز
دوشنبه 30 دي 1398  
 
 
 
 
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 2345
تعداد بازديد کنندگان سايت: 21458777 تعداد بازديد زيرپورتال: 170648 اين زيرپورتال امروز: 267 سایت در امروز: 16764 اين صفحه امروز: 4